Nawigacja

10 -23 września 2020 r. - Raubiszki

Wileńszczyzna - Raubiszki (okręg wileński, gmina rejonowa Święciany, starostwo Magūnai). 

Zespół pracowników z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził kolejny etap prac mających na celu odnalezienie mogiły żołnierzy z oddziału Sergiusza Kościałkowskiego ps. "Fakir", poległych w dniu 04.02.1945 r., w potyczce z wojskami NKWD . 

W trakcie prac poszukiwawczych prowadzonych w terenie leśnym udało się ustalić miejsce położenia mogiły. Prace archeologiczne ujawniły jamę grobową, w której pochowanych zostało obok siebie sześciu żołnierzy. Przy niektórych szczątkach odnaleziono elementy odzieży oraz guziki.  

Ekshumowane w efekcie prowadzonych prac szczątki w celu identyfikacji zostaną poddane badaniom genetycznym.

 

do góry