Nawigacja

14 - 25 września 2020 r. - Bydgoszcz

Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie) - zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonych prac starano się odnaleźć miejsca potajemnego grzebania zwłok więźniów zamordowanych i zmarłych na terenie więzienia podczas okupacji niemieckiej oraz w czasach reżimu stalinowskiego.

Badaniu archeologicznemu poddana została południowo-zachodnia część terenu jednostki karnej - teren tarasów.

W toku przeprowadzonych działań nie ujawniono jam grobowych.

do góry