Nawigacja

2 - 26 września 2020 r. - Warszawa

Warszawa ( województwo mazowieckie) ul. Namysłowska. Zespół pracowników z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził pierwszy etap prac poszukiwawczych na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III tzw. Toledo przy ul. Namysłowskiej.

W efekcie przeprowadzonych prac poszukiwawczych udało się odnaleźć jamy grobowe, w których łącznie potajemnie pogrzebanych zostało 18 osób. Brak śladów po trumnach, a także sposób ułożenia szczątków w jamach grobowych może wskazywać, iż ujawniono pochówki więzienne z okresu komunizmu. Układ odnalezionych szczątków wskazuje na fakt niedbałego i bezwładnego wrzucenia ciał do wykopanych wcześniej  dołów. W dwóch przypadkach odnalezione szczątki zostały przeszyte murem i zalane zaprawą cementow-wapienną. Przy szczątkach udało się także ujawnić guziki z orzełkiem w koronie, orzełki i fragmenty mundurów a także figurkę św Antoniego.

Odnalezione szczątki zostaną poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym, w celu ostatecznego potwierdzenia tożsamości.

 

do góry