Nawigacja

24 sierpnia - 4 września 2020 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie)

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło prace poszukiwawcze na terenie Górek Czechowskich w Lublinie. Ich celem była weryfikacja miejsc, w których mogły znajdować się groby ofiar systemów totalitarnych.

Prace objęły północną część wąwozów. Miejsca do prac wytypowano w oparciu o relacje i zeznania świadków, analizę zdjęć lotniczych, wizje lokalne oraz dane z fotogrametrii. Według części zgromadzonych świadectw, w latach siedemdziesiątych, podczas budowy kanału burzowego odkryto w tym rejonie ludzkie kości, które miały zostać przeniesione w nieznane miejsce lub ponownie zakopane. W przebadanej części Górek Czechowskich nie stwierdzono występowania jam grobowych, ani w ich pierwotnym, ani we wtórnym układzie. Nie natrafiono na żadne pozostałości po takowych czy ewentualne przedmioty, które można by powiązać z badaną sprawą.  

 

do góry