Nawigacja

6 - 7 lipca 2020 r. - Gliwice

Gliwice (powiat gliwicki, województwo śląskie)

Na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze miejsca pochowania szczątków Wojciecha Mszanika, komunistycznego więźnia politycznego, który zmarł odbywając karę za udzielenie pomocy członkom antykomunistycznego podziemia.

Zachowane relacje rodzin ofiar oraz dokumenty wskazują, że właśnie na terenie gliwickiego cmentarza mogło dochodzić do grzebania zwłok więźniów straconych i zmarłych w tamtejszym więzieniu.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego  w Krakowie (26 września 1949 r.) Wojciech Mszanik został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za udzielenie pomocy partyzantom Oddziału „Wiarusy”  w Grywałdzie (woj. małopolskie). Zapewnienie im noclegu i pożywienia spowodowało, że został oskarżony o współpracę z „wrogami państwa”. Żona wraz z dziećmi wielokrotnie wysyłała do Bolesława Bieruta i Konstantego Rokossowskiego prośby o łaskę. Wszystkie pozostały bez rozpatrzenia. Wojciech Mszanik nie doczekał końca kary. Zmarł w więzieniu 4 marca 1951 r. w wieku 52 lat. Został potajemnie pogrzebany w bezimiennym grobie, a rodzina przez wiele lat poszukiwała miejsca ukrycia jego ciała.

W trakcie przeprowadzonych prac odnaleziono szczątki ludzkie, które mogą należeć do poszukiwanej osoby. Zostaną one teraz poddane badaniom sądowo-medycznym, w tym identyfikacji genetycznej. 

 

do góry