Nawigacja

1 - 17 lipca 2020 r. - Warszawa

Warszawa (województwo mazowieckie)

VII etap prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie dawnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

W dniach 1–17 lipca 2020 r. sprawdzono pozostałą część terenu – dotychczas nieprzebadaną – pod dawnymi „spacerniakami”.  Wynikiem działań zespołu BPiI IPN było odnalezienie szczątków dwóch osób, pochowanych bez trumny, bezpośrednio w ziemi.

Przy szczątkach odnalezionych 7 lipca (w piątym dniu prac) odnaleziono liczne fragmenty tkaniny oraz drut ściśle zawiązany wokół bioder. Przy drugim odnalezionym szkielecie (8 lipca) odnaleziono również fragmenty tkaniny, a także guzik (najprawdopodobniej jest to polski guzik wojskowy). Czaszka drugiej odnalezionej osoby nosi ślady rany postrzałowej. Ułożenie szczątków może wskazywać na pogrzebanie ich w zbyt małej jamie grobowej.

Odnalezione szczątki zostaną poddane badaniu antropologicznemu oraz badaniom genetycznym, których celem jest ustalenie tożsamości odnalezionych osób.

Celem prac poszukiwawczych prowadzonych od kilku lat na terenie dawnego więzienia mokotowskiego jest sprawdzenie, czy na tym terenie nie pozostają pogrzebane przed laty ludzkie szczątki (w tym ofiary reżimu hitlerowskiego i komunistycznego).

 

do góry