Nawigacja

4 - 7 czerwca 2018 r. - Nowogród

Nowogród (województwo lubelskie, powiat łęczyński, gmina Łęczna)

W trakcie prowadzonych przez zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prac archeologicznych w miejscu tzw. „bunkra Uskoka” odnaleziono szczątki ludzkie w postaci fragmentu żuchwy. Ujawniono również zarys zniszczonych zabudowań, w których ukrywał się Zdzisław Broński ps. "Uskok” oraz liczne artefakty, w tym łuski. Przypominamy, że bezpośrednią przyczyną śmierci „Uskoka” 21 maja 1949 roku. był wybuch granatu w związku z przeprowadzoną akcją grupy operacyjnej UB, MO i KBW. Zwłoki Brońskiego zostały wówczas zabrane z miejsca zbrodni i przewiezione najprawdopodobniej do Akademii Medycznej w Lublinie. BPiI IPN prowadzi działania mające na celu ustalenie miejsca ich pochówku.

Odnalezione w miejscu prowadzonych prac archeologicznych fragmenty szczątków ludzkich zostaną poddane badaniom genetycznym.

 

do góry