Nawigacja

28 - 29 maja 2018 r. - Bedlno

Bedlno (województwo łódzkie, powiat kutnowski, gmina Żarnów)

Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji z Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze na terenie leśnym w okolicy miejscowości Bedlno. Prace prowadzono w celu weryfikacji posiadanej przez OKŚZpNP w Łodzi informacji, iż w bezimiennej mogile mogą spoczywać szczątki Stefanii Firkowskiej ps. "Feluś", żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych - ofiary zbrodnii komunistycznej.

Prace prowadzono we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi.

W efekcie podjętych działań poszukiwawczych szczątków ludzkich nie odnaleziono. Ujawniono tylko szczątki zwierzęce.

 

do góry