Nawigacja

14 - 18 maja 2018 r. - Ostrołęka

Ostrołęka (województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki)

Na terenie byłego Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego przy ul. Traugutta 19 przeprowadzono prace archeologiczne polegające na eksploracji ujawnionych w trakcie prowadzonych prac budowlanych trzech dołów z wapnem. Prace przeprowadzono w celu sprawdzenia obecności w dołach szczątków ludzkich. W trakcie badań otwarto trzy sondaże.

Badania archeologiczne nie potwierdziły obecności szczątków ludzkich w dołach z wapnem. Prace zrealizowano na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.

 

do góry