Nawigacja

14 - 19 maja 2018 r. - Wilno

Litwa - Wilno - Czarny Trakt 

Zespół pracowników z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamieci Narodowej prowadził prace poszukiwawcze miejsca pochówku żołnierza AK, który w lipcu 1944 r. poległ w operacji "Ostra Brama". Działania podjęto w oparciu o relację świadków, którzy wskazywali  lokalizację miejsce w którym po zakończeniu działań wojennych znajdowała się mogiła.

Podjęte prace poszukiwawczo-archeologiczne nie przyniosły efektu.

 

do góry