Nawigacja

1 września 2015 r. - Tarnów

Tarnów (województwo małopolskie, powiat tarnowski).

Cmentarz Trnów Krzyż -  kwatera 12. Prace poszukiwawczo - archeologiczne, mające na celu odnalezienie szczątków Antoniego Trzepli ps. "Krakus", żołnierza Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Został aresztowany w Krakowie przez Urząd Bezpieczeństwa 8 stycznia 1948 r. Skazany przez krakowski Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Tarnowie wyrokiem z 20 marca 1948 r. na trzykrotną karę śmierci, którą wykonano w tarnowskim więzieniu 16 czerwca 1948 roku. Pochowany potajemnie.

Dla dokonania ostatecznego potwierdzenia tożsamości ekshumowane szczątki zostana poddane identyfikacji genetycznej.  

 

do góry