Nawigacja

2 - 14 września 2015 r. - Rzeszów

Rzeszów (województwo podkarpackie).

Prace poszukiwawcze miejsc potajemnych pochówków ofiar terroru komunistycznego przeprowadzono na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. W okresie największych represji, w latach 1944 - 1956 przez więzienie rzeszowskie przewinęli się żołnierze AK, a także osoby związane ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego i działacze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także innych organizacji niepodległościowych.

Prace wykopaliskowe prowadzone były w obrębie bastionu III południowo-wschodniego św. Hieronima a także wzdłuż kurtyny południowej i przy południowo-wschodnim narożniku budynku zamkowego. W trakcie prowadzonych prac nie udało się odnaleźć jam grobowych.

Równolegle do prac realizowanych na Zamku podjęto prace archeologiczne na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Podkarpackiej. Celem prac było dokonanie ekshumacji oraz identyfikacji ofiar spoczywających w jednej z mogił. Według zgromadzonych informacji mieli to być trzej żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Władysław Koba ps. "Żyła", "Marcin", Leopold Rząsa ps. "Wacław" i Michał Zygo ps. "Szymon", którzy zostali straceni  w Więzieniu na Zamku w Rzeszowie w dniu 31 stycznia 1949 roku.

W efekcie przeprowadzonych prac wykopaliskowych wydobyto szczątki trzech osób, które zostały przekazane do dalszej identyfikacji.

 

do góry