Nawigacja

Uroczystości w Ostrówkach

„Co w tym miejscu jest takiego
że powracać serce tu woła
może ślady stóp ojca mego
może przy figurze ślady jego kolan”

Tym cytatem z wiersza poetki Pani Teresy Nietykszy, w dniu wczorajszym dr Leon Popek, Naczelnik Wydziału Kresowego BPiI IPN, rozpoczął uroczystości upamiętniające zbrodnię popełnioną przez OUN-UPA na mieszkańcach wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, gdzie w dniu 30 sierpnia 1943 r. dokonano zagłady Polaków. W wyniku ekshumacji przeprowadzonych staraniem dr Popka w 1992, 2011 i 2015 r., w dołach śmierci znajdujących się na terenie byłych wsi odnaleziono szczątki należące do około 670 osób. Wszystkie odnalezione ofiary zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Ostrówkach. Cmentarz ten, oraz częściowo zniszczona figurka Matki Bożej, za którą niegdyś stał kościół, jest jedynym śladem po dawnej miejscowości, będącej wówczas liczącą ponad dwieście lat parafią. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach nie zostały zakończone. Na godny pochówek i upamiętnienie czekają pozostałe ofiary, spoczywające nadal w okolicznych dołach śmierci, ponad 400 osób. Uroczystości w Ostrówkach odbywają się corocznie od dwudziestu ośmiu lat i są połączone z pielgrzymką rodzin ofiar do miejsca kaźni swych krewnych.

W uroczystości wziął udział Zastępca Prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji mec. Anna Szeląg oraz Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik. Obecna była również delegacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, z Panem Konsulem Generalnym Wiesławem Mazurem na czele, oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

do góry