Nawigacja

Konferencja "Wołyń 1943 Pamięć i Niepamięć"

Wczorajsza konferencja "Wołyń 1943 Pamięć i Niepamięć" w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki w Warszawie trwała blisko 3 godziny. W wystąpieniach gości poruszone zostały trzy bardzo ważne tematy: niepamięć o zbrodni dokonanej na Polakach trwająca kolejne dekady, stosunki polsko-ukraińskie w odniesieniu do zbrodni na Wołyniu oraz pracom poszukiwawczym polskich mogił.

Do tej pory zlokalizowano niewiele ponad 10% dołów śmierci, w których grzebano Polaków po dokonaniu masakry. Zaledwie 4% jest upamiętniona. Krzyże upamiętniające miejsca, w którym niegdyś znajdowały się polskie kolonie i osady pojawiają się na Ukrainie z częstotliwością: 1 krzyż na trzy lata. Miejsc jest ponad 4 tysiące. Jeśli częstotliwość miałaby zostać utrzymana, potrzeba ponad tysiąc lat, by upamiętnić każdą polską, zrównaną z ziemią wieś na obszarze Wołynia i Małopolski Wschodniej.

Kolejną kwestią podniesioną na spotkaniu były trudności w dotarciu do szczątków naszych rodaków. Ukraińska firma, która zaprosiła IPN do poszukiwań legionistów polskich z lat 1915-1916 w Kostiuchnówce, dostała od komisji, która działa przy gubernatorze wołyńskim w Łucku i od Światosława Szeremety 21 sierpnia zakaz pracy z Polakami.

Pytań było mnóstwo. Długie rozmowy kuluarowe. Temat Wołynia i stosunków polsko-ukraińskich jest w świadomości społecznej, zwłaszcza potomków ocalonych z masakry na Wołyniu nadal żywy. O wszelkich postępach albo jakichkolwiek zmianach w kwestii wejścia na Ukrainę w poszukiwaniu Polaków będziemy Państwa informować na bieżąco.

do góry