Nawigacja

Prace poszukiwawczo - ekshumacyjne na cmentarzu Doły w Łodzi

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło 6 lipca 2017 r. pierwszy etap prac poszukiwawczych nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego na terenie cmentarza Doły w Łodzi. Celem działań było odnalezienie miejsc pochówku Michała Wojtczaka ps. „Zbyszek”, żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego, skazanego i straconego w maju 1950 r. oraz Stanisława Dolewskiego, skazanego i straconego w Łodzi w kwietniu 1948 r. 

Poniżej przedstawiamy fotografie osób, których miejsca pochówków zostały w dniu dzisiejszym najprawdopodobniej odnalezione na łódzkim cmentarzu na Dołach: 
zdjęcie pojedyncze - Stanisław Dolewski
zdjęcie grupowe - poszukiwany Michał Wojtczak ps. "Zbigniew", pierwszy od lewej (wraz z Marianem Młynarczykiem i Stefanem Pustelnikiem).


 

do góry