Nawigacja

Litwa. Odnalezienie szczątków w Puszczy Rudnickiej na tzw. Długiej Wyspie.

Pracownicy Wydziału Kresowego BPiI w ramach prac prowadzonych na terenie Litwy, zrealizowali kolejny etap poszukiwań w Puszczy Rudnickiej na tzw. Długiej Wyspie w miejscu, gdzie według relacji świadków pochowany został m.in. oficer do specjalnych poruczeń komendanta „Ragnera” porucznik Wojciech Stypuła ps. "Bartek", oficer IV batalionu Nowogródzkiego Okręgu AK. Zginął w 22 lipca 1944 roku, zastrzelony przez sowietów w Puszczy Rudnickiej. Miejsce jego śmierci i pochówku ustalono na podstawie relacji Izabelli Jankowskiej – Stankiewicz ps. "Marianna".
Podczas prac prowadzonych przez BPiI na Litwie w 2017 roku we wskazanym przez "Mariannę" miejscu odnaleziono jeden grób, a w nim szczątki mężczyzny. Badania genetyczne wykluczyły jednak, że należą do porucznika Wojciecha Stypuły.
W trakcie tegorocznych prac zostały ujawnione kolejne trzy pochówki. Bardzo ważną okoliczność stanowi fakt, iż przy szczątkach jednego z pochowanych ujawniono szeroką, gumową opaskę, co ma bezpośrednie odniesienie do relacji złożonej przez "Mariannę":

„Przynieśli koc, ułożyli na nim ciało i pomogli pogrzebać „Bartka”. Grób był wykopany obok metalowego ogrodzenia cmentarzyska partyzantów sowieckich. Przykryłam mu oczy szeroką opaską używaną do ucisku przy zastrzykach dożylnych”.

Odnalezione szczątki ofiar zostaną poddane badaniom genetycznym.

do góry