Nawigacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadziło prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

W dniach 10-12 września 2018r. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadziło prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.
Celem prac było odnalezienie szczątków żołnierzy rybnickiego inspektoratu Armii Krajowej – Delegatury Sił Zbrojnych z grupy dywersyjnej Rocha Koziołka ps. „Odra”, podporządkowanych następnie Komendzie Powiatowej Konspiracyjnego Wojska Polskiego krypt. „Leśniczówka”, skazanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Rybniku i straconych 11 grudnia 1946 r. w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej.
W trakcie przeprowadzonych prac ujawniono szczątki ludzkie, o czym powiadomiono prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach.

fot. Adam Kondracki IPN

do góry