Nawigacja

USA: Prezentacja wystawy IPN w Konsulacie RP w Nowym Jorku

Dnia 6 marca 2018 r. Konsulacie RP w Nowym Jorku zaprezentowano wystawę przygotowaną przez IPN pt. "Kwatera "Ł" - panteon narodowy pod cmentarnym murem". Przesłanie i charakter wystawy przybliżyła licznie zgromadzonym Polakom i przedstawicielom Polonii współautorka wystawy - Kamila Sachnowska z BPiI. Otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje prof. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy Prezesa IPN i mec. Anny Szeląg, zastępcy dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, na temat prac poszukiwawczych prowadzonych w Polsce i na Kresach Wschodnich, oraz referat prof. Sławomira Cenckiewicza, Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, który przedstawił zarys działalności WBH.

do góry