Nawigacja

USA: Spotkanie przedstawicieli BPiI w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku

Dnia 4 marca w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa IPN i mec. Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji przedstawili dorobek i perspektywy prowadzenia prac poszukiwawczych w Polsce i na Kresach Wschodnich, a prof. Sławomir Cenckiewicz, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN, wygłosił referat na temat specyfiki archiwów wojskowych w Polsce.

do góry