Nawigacja

Trwają prace poszukiwawcze na Kalwarii Wileńskiej na Litwie

Trwa trzeci etap prac poszukiwawczych na terenie Kalwarii Wileńskiej (Litwa) prowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. We wrześniu i październiku 2023 r. ujawnione zostały szczątki polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Krawczunami (operacja „Ostra Brama”), które pozostały w tym miejscu po niedbale przeprowadzonej ekshumacji w 1979 r. Celem trwającego etapu prac jest dokładne przebadanie terenu oraz podjęcie pozostawionych ludzkich szczątków.

Przy szczątkach odnaleziono liczne przedmioty, w tym polskie orzełki i medaliki. Polegli żołnierze Armii Krajowej zostali pochowani na terenie Kalwarii Wileńskiej w zbiorowych mogiłach, przy figurze Matki Bożej. Według różnych źródeł pochowano tam od 30 do 76 osób. Niespełna dwadzieścia lat po wojnie Sowieci zniszczyli teren Kalwarii burząc kaplice i obiekty kultu religijnego.

W październiku 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził drugi etap prac poszukiwawczych ujawniając zbiorowy grób, a w nim częściowo zniszczone szczątki polskich żołnierzy. Tylko jeden spośród dziewięciu odkrytych szkieletów pozostał w stanie nienaruszonym. Prace ekshumacyjne w 1979 r. były przeprowadzone przy użyciu koparki, co spowodowało zniszczenie grobu polskich żołnierzy oraz pozostawienie części szkieletów w miejscu pierwotnej mogiły.

W pracach biorą udział wolontariusze ze Stowarzyszenie Odra - Niemen.

BPiI IPN, 15.05.2024 r.

do góry