Nawigacja

O identyfikacjach genetycznych w katowickim IPN

W środę, 10 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach przy ul. św. Jana 10 odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – z dr Magdaleną Krajewską, antropologiem i naczelnikiem Wydziału Identyfikacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie.

Prelegentka przybliżyła słuchaczom tajniki swojej pracy, czyli szeroko pojęty proces identyfikacji ofiar totalitaryzmów – od zabezpieczenia materiału biologicznego, przez oględziny antropologiczne i medycznosądowe, opracowanie opinii i ekspertyz, współpracę z prokuratorami IPN oraz laboratoriami, którym zlecono prowadzenie badań genetycznych, aż po uroczyste ogłoszenie identyfikacji w Pałacu Prezydenckim. Poza ciekawostkami dotyczącymi naszego kodu genetycznego zapisanego w DNA, wspomniano także o unikalnym w Polsce systemie CODIS, pozyskanym przez Biuro Poszukiwań IPN od FBI – skutecznym narzędziu używanym do identyfikacji genetycznej ofiar. Po prelekcji słuchacze mieli do Pani antropolog wiele szczegółowych pytań. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których, podzieleni na grupy reprezentanci śląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rozwiązywali zagadkę – na podstawie znanych szczegółów anatomicznych oraz zdjęć z prac poszukiwawczych, dokonali samodzielnej identyfikacji ofiary. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów wraz z opiekunami.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym. To cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez pryzmat poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Uczestnicy poznają technikę prac poszukiwawczych i otrzymują do wykonania zadania. Poznają również rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finałowym zadaniem będzie przygotowanie przez uczestników krótkich etiud filmowych związanych z tematyką projektu oraz propagujących prace poszukiwawcze IPN.

Projekt realizują od kilku lat Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN i Biuro Edukacji Narodowej wraz z Biurem Przystanków Historia, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W województwie śląskim odbywa się już po raz szósty.

Adam Kondracki / IPN Katowice

do góry