Nawigacja

Prace w lasach zakrzewsko-palędzkich

W dniach 2-13 października 2023 r. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził  pierwszy etap prac poszukiwawczych w lasach zakrzewsko-palędzkich, w gminie Dopiewo, w powiecie poznańskim.

Celem badań było odnalezienie "dołów śmierci" ze szczątkami ofiar niemieckich zbrodni z lat 1939-1942, głównie więźniów Fortu VII - przedstawicieli polskich elit (urzędników, nauczycieli, księży, ludzi nauki i harcerzy).

Po zakończeniu wojny na terenie lasów zakrzewsko-palędzkich przeprowadzono w kilku miejscach prace ekshumacyjne, w wyniku których ujawniono, a następnie upamiętniono ofiary spoczywające w Kwaterze Duchownych, Kwaterze Studentów Uczelni Poznańskich oraz Kwaterze Siedmiu Grobów.

Podczas ukończonych prac przebadano obszar ok. 35 arów zlokalizowany w pobliżu Kwatery Siedmiu Grobów i nie odnaleziono na nim ludzkich szczątków.

Kontynuacja prac archeologicznych w lasach zakrzewsko-palędzkich przewidziana jest w następnym roku.

BPiI, 18.10.2023 r.

do góry