Nawigacja

Prace poszukiwawcze na cmentarzu par. Wszystkich Świętych w Białymstoku

Od 22 do 26 maja 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji prowadził II etap prac archeologicznych na terenie cmentarza parafii Wszystkich Świętych (dawniej św. Rocha) w Białymstoku. Celem badań Instytutu Pamięci Narodowej prowadzonych na tej nekropolii jest odnalezienie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-54.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż na wspomnianym cmentarzu pogrzebano zwłoki ok. 70 osób zmarłych w szpitalu więziennym w Białymstoku.

Podczas majowego etapu prace przeprowadzono w miejscu, które wielokrotnie było wskazywane jako rzekome miejsce pogrzebania szczątków ofiar terroru komunistycznego. Z analiz historycznych przeprowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wynikało, iż pole więziennych pochówków nie sięgało jednak tak daleko. Nie mniej jednak, z racji na fakt, iż ww. miejsce było wielokrotnie wskazywane (również rodzinom ofiar) jako miejsce pogrzebania ich bliskich zdecydowano się na podjęcie działań poszukiwawczych.

Ich wynik był negatywny: w badanym miejscu nie zostały pogrzebane szczątki ofiar zmarłych w białostockim szpitalu więziennym czasów stalinowskich.

Zespół Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi przygotowania do dalszych prac na terenie białostockiej nekropolii. Poszukiwania obejmą teren wytypowany w ramach kwerendy archiwalnej i badań historycznych. Równolegle czynione są starania o uzyskanie genetycznego materiału porównawczego od rodzin poszukiwanych osób.

BPiI
01.06.2023 r.

 

do góry