Nawigacja

Wrocław (cm. Osobowicki): Poszukiwania szczątków ofiary komunizmu

21 listopada 2022 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawczo-ekshumacyjne, których celem było odnalezienie szczątków ofiary zbrodni komunistycznej, skazanej na karę śmierci w 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Tegoroczne prace były kontynuacją poprzedniego etapu, w którym niemożliwe było podjęcie szkieletu, co do którego zachodziło domniemanie, że należy do osoby poszukiwanej. Podczas listopadowych działań poszerzono obszar poszukiwań, obejmując współczesna mogiłę, położoną obok pierwotnej jamy grobowej. Odnalezione szczątki zostały podjęte i przekazane do oględzin i badań genetycznych.

BPiI
25.11.2022 r
.

do góry