Nawigacja

IPN podpisze porozumienie z Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz Dyrektor Generalny Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy dr Arūnas Bubnys podpiszą porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmów.

 

Idea współpracy z LGGRTC w zakresie poszukiwań archiwalnych i badań historycznych, niezbędnych do zlokalizowania nieznanych miejsc pochówku osób, które zginęły w walkach z reżimem okupacyjnym i totalitarnym oraz koordynacji ekshumacji i identyfikacji ich szczątków powstała jesienią 2017 r. Inicjatywę oparto o zgromadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN materiały archiwalne, relacyjne oraz posiadane w Bazie Materiału Genetycznego IPN dane krewnych ofiar totalitaryzmu sowieckiego (żołnierzy AK i działaczy podziemia) zamordowanych przez NKWD w latach 1945-1946 na terenie dawnego majątku Tuskulanum w Wilnie.

 

Porozumienie w obecnym kształcie daje także możliwość nawiązania ścisłej współpracy w następujących obszarach działalności obu instytucji:

 

1. poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów (w tym wspólne prace archeologiczne i ekshumacyjne),

2. poszukiwania krewnych mieszkających na terytorium państw obu stron,

3. identyfikacji genetycznej ofiar,

4. kwerend archiwalnych i badań historycznych w zakresie poszukiwań i identyfikacji,

5. praktycznej wymiany doświadczeń w zakresie metodologii prowadzenia poszukiwań archiwalnych i badań historycznych, poszukiwań miejsc pochówku ofiar, prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych.

 

***

 

Obowiązująca obecnie ustawa o Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu na Litwie została uchwalona 5 czerwca 1997 r. Centrum zajmuje się m.in. badaniem ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych na Litwie, prześladowań oraz ruchem oporu wobec okupujących reżimów.

 

 

do góry