Nawigacja

Krasnosielc: Poszukiwania na terenie dawnej siedziby PUBP

W dniach 16-20 maja br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie dawnej siedziby PUBP w Krasnosielcu (woj. mazowieckie, pow. makowski). W miejscu poszukiwano domniemanego miejsca pochówku dwóch członków konspiracyjnej organizacji wojskowej „Wilki” zastrzelonych przez funkcjonariuszy UB latem 1945 r. we wsi Bartołdy.

Teren do badań wytypowano na podstawie analizy dokumentów archiwalnych IPN (m.in. wspomnień zawierających wskazanie dokładnej lokalizacji ukrycia szczątków) oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w 2021 r.

Badany obszar (ok. 100 mkw.) znajduje się bezpośrednio przy dzisiejszym ośrodku zdrowia (ul. Mostowa). Przeprowadzenie dokładnej analizy terenu wymagało usunięcia warstwy gruzu i śmieci nawiezionych tutaj w ostatnich dziesięcioleciach. W wyniku przeprowadzonych prac odkryto fundamenty nieistniejących dziś budynków. Poszukiwanych szczątków nie odnaleziono.

BPiI
27.05.2022

do góry