Nawigacja

Ostrowite: poszukiwania ofiary II wojny światowej

W dniach 27-29 kwietnia 2022 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził działania poszukiwawcze w miejscowości Ostrowite (woj. wielkopolskie) na cmentarzu przy ul. Lipowej. Celem prowadzonych badań było odnalezienie miejsca pochówku dwudziestosiedmioletniego Ignacego Woltmana, mieszkańca wsi Skrzynka Mała.

Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej Woltman został aresztowany. Udało mu się uciec i ukrywał się m.in. w gospodarstwie rodziców w Skrzynce. O miejscu jego przebywania doniesiono władzom niemieckim. Wieczorem, 23 grudnia 1939 r., zorganizowano obławę, w której brali udział niemieccy cywile oraz umundurowani funkcjonariusze nieustalonej do dziś formacji niemieckiej. Podczas ucieczki z gospodarstwa Woltman został postrzelony, a następnie dobity kolejnym strzałem i pochowany przez Niemców w miejscu śmierci na polu między Skrzynką Małą a Jeziorem Powidzkim. Kilka dni później ojciec Woltmana  otrzymał zgodę na pochowanie Ignacego Woltmana na cmentarzu parafialnym w Ostrowitem. Na grobie nie postawiono murowanego nagrobka. Z czasem grób uległ zatarciu, a miejsce to było mylone z inną mogiłą. Pobliska część cmentarza również uległa zmianom.

W wyniku przeprowadzonych prac poszukiwawczych odkryto mogiłę w której znajdowały się szczątki jednej osoby. Zostały one podjęte i przekazane do dalszych badań antropologicznych i genetycznych.

05.05.2022
BPiI

do góry