Nawigacja

Lublin: Szczątki kolejnych osób odnalezione na cmentarzu przy ul. Unickiej

W dn. 5-6 kwietnia 2022 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w ramach postępowania prowadzonego przez OKŚZpNP w Lublinie, przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku osób straconych w więzieniu na Zamku w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych prac odnaleziono szczątki należące do co najmniej czterech osób, które spoczywały pod dwoma współczesnymi nagrobkami. Charakter ich pochówku wskazuje, że należały one do ofiar terroru komunistycznego. W pierwszej jamie grobowej odkryto kompletne szkielety należące do dwóch mężczyzn w wieku ok. 20-30 lat. Ich ciała zostały wrzucone do dołu na tzw. „zakładkę”, przy czym jedna z ofiar spoczywała w pozycji na brzuchu, a jej kończyny dolne opierały się o krawędź wkopu. W trakcie wstępnych oględzin ujawniono na obu czaszkach ślady postrzałów. Przy szczątkach odnaleziono liczne guziki, a także skorodowany fragment naboju. Druga jama grobowa kryła niekompletne szczątki należące do co najmniej dwóch mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że pierwotna mogiła została zniszczona w trakcie przygotowywania wtórnego pochówku w latach 70., a spoczywające powyżej szczątki przeniesiono w inne miejsce. Podjęte szczątki kostne zostały przewiezione do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom medycznym oraz identyfikacji genetycznej.

Artur Piekarz, OBPiI IPN w Lublinie

Fot. Łukasz Pasztaleniec, OBPiI IPN w Lublinie; Róża Dylewska, BPiI

do góry