Nawigacja

Warszawa: Spotkanie z przedstawicielami DPAA

30 listopada 2021 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie Zastępcy Prezesa IPN dr hab. Karola Polejowskiego z przedstawicielami DPAA (Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency) – jednej z agencji rządowych Departamentu Obrony USA, której misją jest poszukiwanie zaginionych żołnierzy z list jeńców wojennych (POW) lub zaginionych w walce (MIA) podczas wojen i konfliktów zbrojnych.
Ze strony DPAA w spotkaniu uczestniczyli: ppłk Dariusz Wudarzewski – szef oddziału DPAA w Europie, Vince O`Connor – szef oddziału DPAA ds. strategii i polityki, dr Michael Połczyński, Michael Dolski, oraz kmdr por. Matt Zublic, Attaché Marynarki Wojennej USA w Polsce. Ze strony IPN w spotkaniu uczestniczyli dr hab. Karol Polejowski - Zastępca Prezesa IPN, mec. Anna Szeląg i Andrzej Cisek - zastępcy Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji (BPiI) oraz dr Tomasz Borkowski – z-ca naczelnika Wydziału Archeologii BPiI.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę pomiędzy IPN i DPAA prowadzoną w oparciu o porozumienie zawarte w 2019 r. Prezes K. Polejowski podkreślił rolę partnerstwa strategicznego IPN i DPAA, zbieżność celów i misji. Przedstawiciele DPAA przedstawili plany dalszych działań związanych z poszukiwaniem miejsc spoczynku amerykańskich żołnierzy zaginionych na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi w latach 40-tych XX w. Obie strony zadeklarowały dalsze wzajemne wsparcie, wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie realizowanych prac.

mec. Anna Szeląg/IPN
30.11.2021
do góry