Nawigacja

Lublin: Na cmentarzu przy ul. Unickiej odnaleziono szczątki czterech ofiar terroru komunistycznego

W dn. 8–10 listopada 2021 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku osób straconych w więzieniu na Zamku w Lublinie oraz poległych w operacjach przeciwpartyzanckich w latach 1948–1952.

W ciągu pierwszych dwóch dni prowadzono prace w ramach postępowania karnego prowadzonego przez prokuratora OKŚZpNP w Lublinie. W ich wyniku podjęto szczątki należące do trzech osób, które spoczywały pod dwiema współczesnymi mogiłami. Charakter ich pochówku wskazuje, że należały one do więźniów Zamku. W pierwszej z jam grobowych ujawniono szczątki dwóch mężczyzn, które przedzielała warstwa ok. 10 cm ziemi. Ich ciała zostały wrzucone niedbale do dołu, zapewne w odstępie kilku dni. W kolejnej jamie grobowej odnaleziono przemieszane szczątki kostne należące do młodego mężczyzny. Zostały one uprzednio wkopane w głąb mogiły, podczas przygotowywania miejsca pod wtórny pochówek.

W trakcie wstępnych oględzin ustalono, że czaszki ofiar nosiły ślady po postrzałach typowe dla wykonania wyroku tzw. metodą katyńską. Przy szczątkach ujawniono artefakty w postaci szkaplerza, fragmentów odzieży i plastikowych guzików.

Ostatniego dnia poszukiwano miejsca pochówku partyzanta poległego w obławie UB-MO. Prace prowadzono w ramach zadań własnych BPiI. Pod współczesną mogiłą odnaleziono przemieszane szczątki należące do mężczyzny w wieku ok. 35-40 lat. Wstępne typowania wskazują, że należą one do poszukiwanej ofiary.

Podjęte szczątki kostne zostaną poddane szczegółowym badaniom medycznym oraz identyfikacji genetycznej.

Artur Piekarz, OBPiI IPN w Lublinie
fot.: Róża Dylewska, Łukasz Pasztaleniec

do góry