Nawigacja

Lublin: Poszukiwania na Górkach Czechowskich

W dniu 15 listopada 2021 r. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczęło kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie Górek Czechowskich w Lublinie. 

W okresie II wojny światowej funkcjonariusze niemieckiego aparatu okupacyjnego przeprowadzili na Górkach co najmniej sześć egzekucji.  W okresie od 9 grudnia 1947 do 5 stycznia 1948 r. na terenie Zieleni Miejskiej na Czechowie oraz w wąwozach znajdujących się za strzelnicą przeprowadzono 8 ekshumacji, w trakcie których wydobyto łącznie 231 ciał. Ofiary pozostały w zdecydowanej większości nierozpoznane. Ich szczątki zostały następnie przewiezione do Lublina i pochowane na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

Celem tegorocznych prac jest weryfikacja informacji o istnieniu potencjalnej, nieekshumowanej zbiorowej mogiły ofiar z okresu II wojny światowej.

Wyznaczone do badań miejsce zlokalizowane jest w środkowym pasie Górek Czechowskich, przy ich wschodnim skraju, na wysokości ul. Franciszki Arnsztajnowej. Prace obejmą niewielki 
wąwóz będący jedną z południowych odnóg większego obniżenia terenu biegnącego w osi wschód-zachód.

Miejsce zostało wytypowane w oparciu o wskazania od lokalnych społeczników, analizę zdjęć lotniczych, a także dane z fotogrametrii. Według pozyskanych informacji, we wspomnianej lokalizacji odnajdywano pojedyncze kości niewiadomego pochodzenia, jak również fragmenty starej odzieży i obuwia. 

Powierzchnia prac obejmie obszar minimum jednego ara. W wytypowanym miejscu przeprowadzona zostanie seria regularnych odwiertów sondażowych, których głębokość będzie się wahała w zależności od układu stratygraficznego nawarstwień jakie występują w tym rejonie. Badania opierać się będą na obserwacji naturalnego układu warstw geologicznych i ich ewentualnych zakłóceń, które będą mogły wskazywać na ingerencje człowieka w znajdujące się tu osady. Taka metodologia pozwala na precyzyjne ustalenie kształtu i wielkości rzeczonego zakłócenia, a czasami i na jego charakter. W przypadku podejrzenia natrafienia na ślad mogiły, właściwe badania eksploracyjno-ekshumacyjne zostaną zaplanowane w innym terminie i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Przypominamy, że pierwszy etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich przeprowadzono w dn. 24 sierpnia – 4 września 2020 r. Objęły one północną część wąwozów. W toku podjętych działań nie ujawniono szczątków ludzkich. Komunikat na ten temat.

Obecne prace zaplanowano do 19 listopada br.

Artur Piekarz, naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie

do góry