Nawigacja

Łotwa: Pierwszy etap prac poszukiwawczych

W dniach 5-14 października br. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace sondażowe w okolicach Dyneburga na Łotwie. Celem badań była weryfikacja miejsc, w których  miały znajdować się mogiły polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej w latach 1919-1920.

Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy prowadził prace poszukiwawcze na terenie Łotwy. Jest to kolejne miejsce poza granicami Rzeczypospolitej, dokąd udał się zespół Biura, aby „Powrócić po Swoich”. Przebadano metodami archeologicznymi trzy miejsca wytypowane na podstawie przeprowadzonej kwerendy archiwalnej i rekonesansu terenowego. W oparciu min. o dokumenty archiwalne z lat 30-tych XX wieku, na cmentarzu parafialnym w miejscowości Liel Kokini pod alejką  poszukiwano szczątków żołnierzy 6 pułku piechoty legionów poległych 4 stycznia 1920 roku. Byli to starszy  legionista Piotr Krawczyk i starszy legionista Bolesław Włodoch. W miejscowości Gribustu (Grybusty), pomiędzy drogą, a miejscowym cmentarzem parafialnym miały spoczywać szczątki dwóch Polaków: plutonowego Jana Kisielewskiego i jednego legionisty o nieustalonej tożsamości. Obaj  żołnierze służyli w 1 pułku piechoty legionów i polegli 6 stycznia 1920 roku. Na przedpolach Dyneburga, w miejscowości Laucase (Niderkuny) poszukiwano 6 poległych, w tym jednego żołnierza o znanych personaliach - legionistę Stanisława Idasiaka, który na skutek  postrzału w pierś i głowę zmarł 1 września 1919 roku.

W wyniku prac pierwszego etapu poszukiwań nie ujawniono szczątków poszukiwanych żołnierzy. Uzyskane wyniki badań archeologicznych będą podstawą do kolejnego etapu badań historycznych i terenowych.

BPiI
25.10.2021

do góry