Nawigacja

Kędzierzyn-Koźle: Poszukiwania szczątków załogi Liberatora [pl/eng]

W dniach 10.09.2021 – 01.10.2021 w okolicach Kędzierzyna-Koźla prowadzone były archeologiczne badania wykopaliskowe, których celem było odnalezienie szczątków załogi amerykańskiego bombowca B-24 (Liberator), poległych w grudniu 1944 roku.

Prace prowadzone były na zlecenie amerykańskiej agencji DPAA we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Wykopaliska doprowadziły do odkrycia krateru związanego z katastrofą, a w nim elementów wraku samolotu oraz przedmiotów osobistych należących do jego załogi. Znaleziska poddawane są obecnie specjalistycznym analizom. Prace będą kontynuowane w 2022 roku. 

On 10/09/2021 - 01/10/2021, archaeological excavations were carried out near Kędzierzyn-Koźle, the purpose of which was to find the remains of the crew of the American B-24 bomber (Liberator), fallen in December 1944. The works were commissioned by the American DPAA agency in cooperation with the Institute of National Remembrance. The excavations led to the discovery of the crater related to the crash, including elements of the plane wreckage and personal belongings of its crew. The finds are currently subject to specialist analyses. Work will continue in 2022.

dr Tomasz Borkowski/BPiI
25.10.2021

 

do góry