Nawigacja

Wizyta studyjna delegacji Albanii. Spotkanie z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji

W dniach 12-14 października br. przebywała w Warszawie delegacja z Albanii, w skład której weszli przedstawiciele biura Prokuratora Generalnego, parlamentarzyści oraz dziennikarze. Głównym tematem wizyty była kwestia rozliczenia z systemem komunistycznym, zagadnienia związane ze zmianami ustrojowymi oraz poszukiwanie szczątków ofiar reżimu.

Podczas wizyty goście odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, Izbę Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8 oraz Łączkę. Spotkali się też z przedstawicielem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

W środę, 13 października główną częścią programu było spotkanie z zespołem Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Celem przeprowadzonych warsztatów było przekazanie wiedzy i metodologii dot. prowadzenia prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych, na poszczególnych etapach procesu. 

Przed przybyłymi gośćmi wystąpił prof. Krzysztof Szwagrzyk i mec. Anna Szeląg, którzy przedstawili historię poszukiwań szczątków ofiar w Polsce, a także ukazali motywy powstania Biura, jego umocowanie prawne, dokonania oraz bieżącą działalność. Odpowiadali też na wiele pytań ze strony gości.

W spotkaniu udział wzięli także dr Magdalena Krajewska (naczelnik Wydziału Identyfikacji), dr Krzysztof Radka (naczelnik Wydziału Archeologii), Maciej Pielach (pracownik Wydziału Analiz Historycznych) oraz ks. Tomasz Trzaska (kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Sprawozdawczości). Przedstawili oni poszczególne etapy prac, specyfikę pracy w terenie, sposób przeprowadzenia procesu identyfikacji genetycznej oraz wykorzystania narzędzi, takich jak Baza Materiału Genetycznego IPN oraz system CODIS. Na zakończenie został zaprezentowany model funkcjonowania komunikacji społecznej działań związanych z prowadzeniem prac poszukiwawczych. 

W uznaniu dokonań i wkładu w proces przywracania pamięci o ofiarach totalitaryzmów przedstawiciele albańskiej delegacji wręczyli prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi statuetkę św. Matki Teresy z Kalkuty oraz zdjęcie św. Jana Pawła II z św. Teresą.

Po zakończeniu spotkania w Przystanku Historia uczestnicy udali się na Łączkę, gdzie prof. Krzysztof Szwagrzyk opowiedział o prowadzonych w tym miejscu pracach poszukiwawczych i ich efektach. 


14.10.2021
BPiI
 
 
 
do góry