Nawigacja

Już dziś poznamy nazwiska 26 ofiar zidentyfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

Dziś (12 sierpnia) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozpocznie się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar komunistycznego i niemieckiego terroru. Podczas konferencji zostaną ujawnione nazwiska i sylwetki osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. 

Wręczenie not identyfikacyjnych to zwieńczenie, często wieloletnich, wysiłków pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Praca zespołu rozpoczyna się w archiwach, gdzie wśród dokumentów i relacji poszukuje się informacji o losach ofiary i miejscu domniemanego pochówku. Badanie historyczne pozwala wytypować nie tylko miejsce poszukiwań, ale także określić cechy antropologiczne ofiary (tj. wzrost, budowa ciała czy odniesione urazy). Bardzo często pomocą w tym procesie są relacje świadków, którzy spisali je przed laty lub przekazali je do IPN w czasie prowadzenia kwerendy w sprawie.

Aby móc przystąpić do działań terenowych potrzebne jest uzyskanie formalnych zgód i zezwoleń od instytucji państwowych, a także - jeśli zachodzi taka potrzeba - od właścicieli gruntu, czy dysponentów grobów wziesionych w latach późniejszych (w przypadku prac na cmentarzach). Zabezpieczeniem formalnym oraz organizacją prac zespołu zajmuje się zespół logistyków Biura.

Działania terenowe, w których biorą udział archeolodzy i antropolodzy to zasadnicza część poszukiwań. Prace prowadzone są w bardzo zróżnicowanym terenie: na polach i w lasach, na terenach przydomowych, na terenach miejskich oraz na cmentarzach. Poszukujemy szczątków ofiar zarówno w kraju, jak i poza granicami. Tylko w 2021 r. przebadaliśmy już ponad 30 lokalizacji. W przypadku odnalezienia szczątków są one poddawane wstępnej, a póżniej zasadniczej ocenie antropologicznej (w miejscu odkrycia szczątków, a potem w laboratorium). Ze szczątków pobierana jest próbka materiału kostnego, aby następnie porównać ją z materiałem genetycznym pozyskanym od rodzin. Pozwala to na identyfikację genetyczną ofiary, a tym samym potwierdzenie jej tożsamości.

Od dwóch lat w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN wykorzystywany jest CODIS, autorski system Federalnego Biura Śledczego (FBI), który zdecydowanie usprawnia proces przeszukiwania całej bazy zgromadzonego materiału genetycznego w zakresie wykrywania pokrewieństwa. Instytut Pamięci Narodowej jest jedynym podmiotem w Europie wykorzystującym to oprogramowanie do identyfikacji szczątków ofiar rezimów totalitarnych. To właśnie dzięki temu niezwykle sprawnemu narzędziu można było doprowadzić do identyfikacji kilku osób, których nazwiska dziś zostaną ujawnione.

Poprzednia uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych odbyła się 3 grudnia 2019 r. Ujawniono wówczas nazwiska 16 osób.

Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych będzie transmitowana na kanale IPN TV:

 

 

 

do góry