Nawigacja

Prace poszukiwawcze w Radzyminie

W dniach 31 maja - 11 czerwca 2021 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie zespołu leśnego w Radzyminie. Celem poszukiwań było odnalezienie pojedynczych i zbiorowych mogił, w których spoczywają ofiary terroru niemieckiego z lat 1939-1945, ludność  z Radzymina i pobliskich miejscowości.

W wyniku rozpoczęcia działalności zakładu produkcyjnego cegły silikatowej w latach 50-tych, na interesującym nas obszarze doszło do bezpowrotnego zniszczenia bliżej nieznanej ilości jam grobowych. Z sąsiadujących wydm - stanowiących prawdopodobnie miejsce egzekucji ludności cywilnej, pozyskiwano piasek na potrzeby produkcyjne. Przez okres funkcjonowania zakładu wyeksploatowano powierzchnię liczącą dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, wielokrotnie natrafiając na ludzkie szczątki podczas procesu wydobycia, o czym informują dokumenty archiwalne.

Do wytypowania obszaru prac poszukiwawczych wykorzystano relacje naocznego świadka, analizy historyczne oraz Numeryczny Model Terenu. W tym etapie badań starano się podjąć prace w miejscu zawieszenia aktywności zakładu, skupiając się na przebadaniu części wydmy, która nie została zniwelowana w trakcie działalności odkrywkowej, spodziewając się natrafić na nienaruszone mogiły. W tym celu wykonano osiem wykopów o łącznej powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, dodatkowo posiłkując się odwiertami geologicznymi. W trakcie działań BPiI nie ujawniono żadnych jam grobowych ani luźnych szczątków ludzkich. Na powierzchni wykopów uchwycono zarys linii będącej śladem po aktywności wydobywczej oraz kilka bliżej nieokreślonych obiektów pochodzenia antropogenicznego.

Krzysztof Mikołajczyk
BPiI

25.06.2021

 

 

do góry