Nawigacja

Katowice (Panewniki): Odnaleziono szczątki ofiar reżimu stalinowskiego

W dniach 6-9 kwietnia br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach (Panewniki). Poszukiwano szczątków ofiar reżimu stalinowskiego, zamordowanych na mocy wyroku komunistycznego sądu. 

W wyniku prac prowadzonych w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, zostały odnalezione szczątki dwóch osób, pogrzebanych w bezimiennych mogiłach na terenie ww. cmentarza. Sposób pochowania i ułożenia szczątków jest charakterystyczny dla tajnych pochówków reżimu komunistycznego. 

Poszukiwane ofiary to osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, skazane na śmierć na mocy wyroku komunistycznego sądu wojskowego w Katowicach: Hieronim Wolniak ps.  „Samotny” oraz Jan Mulak ps. „Śmiały”

Hieronim Wolniak ps. „Samotny” vel Zygmunt Kowalski, ur. 30.09.1910 r. Gołonogu. Plutonowy w 7 Batalionie Saperów w Poznaniu, Żołnierz Orła Białego, ZWZ-AK. Łącznik Narodowych Sił Zbrojnych Oddziału Edwarda Nanusia ps. „Śmigły”. W 1946 r. przyłączył się do oddziału „Burza” Mieczysława Wądolnego ps. „Granit”, „Mściciel”, działającego na terenie powiatu wadowickiego, w którym pełnił funkcję zastępcy dowódcy w stopniu porucznika. W drugiej połowie 1946 r., na polecenie sztabu Armii Polskiej w Kraju - organizacji powstałej wiosną 1946 r. w Krakowie, rozpoczął tworzenie struktur na Górnym Śląsku. APwK działała na terenie Zabrza, Bytomia, Katowic, Będzina, liczyła kilkunastu członków i pomocników i zajmowała się zbieraniem informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej. Wyrokiem WSR w Katowicach z 03.02.1947 r. skazany został na karę śmierci, którą wykonano 27.02.1947 r. w Katowicach. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, na sesji wyjazdowej w WSG w Katowicach dnia 24.02.1995 r. stwierdził nieważność wyroku.

Jan Mulak ps. „Śmiech”, ur. 3 stycznia 1913 r. w Wołczuchach. Oskarżony przez WSR w Katowicach. Skazany wyrokiem z 22 listopada 1946 r. na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1947 r.  Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z 24 kwietnia 2012 r. wyrok unieważniono. 

Szczątki ofiar ujawnione przez specjalistów Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, zostaną poddane badaniu antropologicznemu oraz próbie potwierdzenia ich tożsamości na drodze badań genetycznych. 

12.04.2021
BPiI/fot. A. Połońska, A. Kondracki

do góry