Nawigacja

Szczecin: Kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Centralnym

7 kwietnia br. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze mające na celu odnalezienie miejsca pochowania więźnia politycznego - ofiary reżimu komunistycznego Władysława Wójcika.

Władysław Wójcik, ur. 21 maja 1908 r. w miejscowości Borów (dawny powiat radomszczański). Będąc gajowym w miejscowości Ewina udzielał pomocy żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego z oddziału Henryka Glapińskiego ps. „Klinga”. Jego pomoc polegała na ukrywaniu broni dla oddziału, zapewnienia bazy noclegowej  i żywnościowej oraz dostarczaniu korespondencji. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 1946 r. został skazany na 10 lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Karę więzienia odbywał w Więzieniu w Nowogardzie i w Szczecinie. Władysław Wójcik nie doczekał końca kary. Zmarł prawdopodobnie w Szpitalu Więziennym lub Więzieniu w Szczecinie 8 stycznia 1950 r. w wieku 42 lat.

W wyniku analizy dokumentów oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracownika Wieloosobowego Stanowiska do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Szczecinie udało  się wytypować miejsce domniemanego pochówku.

W badanym miejscu zostały ujawnione szczątki mężczyzny, pochowanego w ziemi bez trumny, którego cechy antropologiczne pozwalają przypuszczać, iż jest to poszukiwana osoba. Potwierdzenie tożsamości będzie możliwe po zakończeniu badań genetycznych.

Hubert Simiński/IPN Szczecin

11.04.2021

BPiI

 

do góry