Nawigacja

Leńce: Poszukiwania szczątków siedmioletniego chłopca – ofiary Niemców

10 września 2020 r. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili prace w miejscowości Leńce w woj. podlaskim. Celem działań było odnalezienie szczątków Romualda Lenczewskiego, siedmioletniego chłopca zamordowanego przez Niemców w 1943 r. W wyniku prac ujawniono szczątki ludzkie, których cechy antropologiczne mogą wstępnie potwierdzać tożsamość odnalezionej osoby.

Prace prowadzone były na terenie prywatnej posesji w miejscowości Leńce na Podlasiu. W czasie prac archeologicznych odnalezione zostały szczątki ludzkie, które – według wstępnej oceny antropologa – mogą należeć do poszukiwanego Romualda Lenczewskiego. Potwierdzenie tożsamości będzie możliwe po przeprowadzeniu badań genetycznych.

Romuald Lenczewski w 1943 r. miał 7 lat, był synem Marii i Karola Lenczewskich mieszkających w Leńcach w dużym wielopokoleniowym domu. Śmierć chłopca związana jest bezpośrednio z obławą niemiecką wymierzoną w ukrywających się u Lenczewskich członków AK – Owsińskich. Janusz Owsiński ps. „Dołęga” był adiutantem Komendanta Obwodu AK Białystok Powiat, zaś jego brat Andrzej ps. „Rola” pełnił funkcję szefa łączności alarmowej tego samego Obwodu. Obaj Owsińscy wraz z matką Anną byli kilka miesięcy wcześniej łącznikami pomiędzy Komendą Obwodu a stacjonującymi w Leńcach oddziałami Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. W opiekę nad polskimi partyzantami zaangażowani byli także Lenczewscy wraz z innymi mieszkańcami wsi. Wielce prawdopodobne, że obława niemiecka była wynikiem rozpracowania środowiska udzielającego w lipcu 1943 r. schronienia polskim partyzantom. Z tego czasu zachowały się fotografie oddziału Zbigniewa Czarnockiego ps. „Czarny” z VIII UBK wykonane na tle jednego z domów w Leńcach. W pamięci mieszkańców zachowała się też informacja o tym, że „warszawiacy” przyszli w mundurach na mszę do kościoła.

W dniu tragicznych wydarzeń, w październiku 1943 r. Romuald Lenczewski wraz z ciotecznym bratem bawili się obok domu, wówczas zauważyli zbliżające się ciężarówki niemieckie. Jeden z  chłopców wbiegł do domu, gdzie w kuchni była jego matka Jadwiga Modrzejowska, która ukryła broń znajdującą się w domu w dzieży z mąką. Natomiast Romuald Lenczewski biegł do pracujących w polu rodziców, aby ostrzec ich przed obławą. Został zastrzelony przez Niemców, gdy biegł w kierunku pola. Dającego oznaki życia chłopca, Niemcy kazali zakopać w dole przygotowanym do przechowywania ziemniaków. Niemcy przeprowadzili rewizję w domu, aresztowali ukrywającego się w Leńcach poszukiwanego przez Niemców Janusza Owsińskiego i wszystkich domowników, także dzieci. Janusz Owsiński został zamordowany w Grabówce pod Białymstokiem, zaś aresztowani Lenczewscy przetrzymywani byli w więzieniu białostockim przez kilka miesięcy. Wiele lat po tym zdarzeniu brat Romualda Lenczewskiego wykonał symboliczną mogiłę zamordowanego chłopca, niestety jej lokalizacja nie wskazywała na precyzyjne miejsce pogrzebania ciała.

Marta Chmielińska/BPiI
14.09.2020

 

do góry