Nawigacja

Zakończenie tegorocznego etapu prac w dawnym więzieniu mokotowskim

Zakończył się tegoroczny etap prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie dawnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W dniach 1–17 lipca 2020 r. sprawdzono pozostałą część terenu – dotychczas nieprzebadaną – pod dawnymi „spacerniakami”. Poprzednie prace prowadzone były w tym miejscu w 2019 r. Wynikiem działań zespołu BPiI IPN było odnalezienie szczątków dwóch osób, pochowanych bez trumny, bezpośrednio w ziemi.

Przy szczątkach odnalezionych 7 lipca (w piątym dniu prac) odnaleziono liczne fragmenty tkaniny oraz drut ściśle zawiązany wokół bioder. Przy drugim odnalezionym szkielecie (8 lipca) odnaleziono również fragmenty tkaniny, a także guzik (najprawdopodobniej jest to polski guzik wojskowy). Czaszka drugiej odnalezionej osoby nosi ślady rany postrzałowej. Ułożenie szczątków może wskazywać na pogrzebanie ich w zbyt małej jamie grobowej.

Odnalezione szczątki zostaną poddane badaniu antropologicznemu oraz badaniom genetycznym, których celem jest ustalenie tożsamości odnalezionych osób.

Celem prac poszukiwawczych prowadzonych od kilku lat na terenie dawnego więzienia mokotowskiego jest sprawdzenie, czy na tym terenie nie pozostają pogrzebane przed laty ludzkie szczątki (w tym ofiary reżimu hitlerowskiego i komunistycznego). W latach ubiegłych ujawniono szczątki ponad 30 osób, pogrzebanych m.in. w okolicach tzw. „pałacu cudów”, za budynkiem więziennego szpitala oraz pod dawnymi „spacerniakami”.

BPiI
20.07.2020

 

 

do góry