Nawigacja

Stary Lubotyń: Odnaleziono szczątki w miejscu domniemanego pochówku Stanisława Gutowskiego, ps. „Sokół”

17 czerwca br. zespół Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN podjął działania poszukiwawcze na cmentarzu parafialnym w miejscowości Stary Lubotyń (pow. Ostrów Maz.). Osobą poszukiwaną był Stanisław Gutowski, ps. „Sokół”, dowódca drużyny I Podlaskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

W badanym miejscu zostały odnalezione szczątki mężczyzny w wieku ok. 30 lat. Wstępna ocena antropologiczna pozwala przypuszczać, iż mogą one należeć do poszukiwanej osoby. Potwierdzenie tożsamości będzie możliwe po zakończeniu badań genetycznych.

Stanisław Gutowski - ur. 01.04.1914 w Gumowie par. Stary Lubotyń, syn Marcelego.  Zginął w maju 1948 r. Pochowany na cmentarzu w tajemnicy w nieoznaczonej mogile przez kolegów z oddziału.

BPiI/fot.xtt
19.06.2020

 

do góry