Nawigacja

Warszawa: Szczątki na terenie dawnego więzienia „Toledo”

Na terenie należącym do dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III (tzw. Toledo) przy ul. Namysłowskiej 6 odnaleziono szczątki trzech osób. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN finalizuje procedury prawne umożliwiające przeprowadzenie w tym miejscu szerokich prac poszukiwawczych.

Prowadzone przez BPiI IPN w ostatnich miesiącach analizy dokumentów archiwalnych i relacji świadków (w tym byłych więźniów), badania fotografii lotniczych, planów i map geodezyjnych oraz wyniki wizji lokalnej wskazały, iż na terenie dawnego (dziś nieistniejącego) Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III, istnieje niewielki - wciąż niezabudowany - obszar, który mógł być wykorzystywany w latach terroru stalinowskiego jako miejsce egzekucji  i pochówków osadzonych tam więźniów.

W ostatnich tygodniach administracja osiedla rozpoczęła prace ziemne (utwardzenie parkingu) w granicach wytypowanego terenu. W pracach tych, za zgodą inwestora, uczestniczyli od początku - jako obserwatorzy - archeolodzy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Biuro jednocześnie podjęło czynności formalne zmierzające do pozyskania zgód i zezwoleń na przeprowadzenie tam pełnych badań archeologicznych.

Na początku czerwca br. ujawniono kilka luźnych fragmentów kości ludzkich, nie stwierdzono jednak występowania regularnych jam grobowych. O fakcie poinformowano prokuratora OKŚZpNP w Warszawie.

Następnie, kilka dni temu, ujawniono mogiłę zbiorową, w której odnaleziono szczątki trzech osób. Brak śladów trumien, a także sposób ułożenia szczątków mogą wskazywać, iż ujawniono pochówki więzienne okresu komunizmu. Pełne badania archeologiczne na terenie dawnego „Toledo” zostaną przeprowadzone przez zespół BPiI w ciągu najbliższych tygodni.

Więzienie Karno-Śledcze Warszawa III (Toledo) to więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD istniejące od chwili wejścia wojsk sowieckich na warszawską Pragę (1944). Było ono przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych więźniów politycznych, których instalowany reżim stalinowski uznał za niebezpiecznych dla nowej władzy. Istniało do 1956 roku. W jego murach wykonano egzekucje na wielu członkach podziemia niepodległościowego. Wśród więźniów uchodziło za najsurowsze.

BPiI
18.06.2020

do góry