Nawigacja

Kraków, Cm. Rakowicki: Poszukiwania szczątków członków podziemia antykomunistycznego

W dniach 7-11 października 2019 r. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili badania na tzw. skwerze cmentarza Rakowickiego w Krakowie. W miejscu tym w 1948 r. zakopywane były skrzynie ze szczątkami ludzkimi, które służyły jako preparaty do ćwiczeń studentom medycyny w Zakładzie Anatomii Opisowej UJ. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat skwer ten służył jako cmentarny śmietnik. Wśród setek zagrzebanych w tym miejscu kości znajdować mogą się także szczątki działaczy podziemia niepodległościowego i partyzantów skazanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie.

Badania, będące kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 r. doprowadziły do ujawnienia licznych szczątków ludzkich, które przekazane zostały do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, gdzie nastąpią ich oględziny.

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny etap prac na cmentarzu Rakowickim w Krakowie prowadzony był w dniach 14-16 października 2019 r. i miał na celu odnalezienie szczątków partyzantów z oddziału NSZ/NZW kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy", zgrupowania "Błyskawica" oraz oddziału "Wiarusy", którzy polegli w walce lub zostali zamordowani na mocy wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. W trakcie prac zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ujawnił szczątki czterech osób, które zostaną poddane badaniom sądowo-medycznym w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej.

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2019
DG/IPN Kraków

do góry