Nawigacja

Rekrutacja do III edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie edukacyjnym „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Na projekt składa się cykl 6 spotkań, z których każde będzie poświęcone miejscu, postaci lub problemom badawczym związanym z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Finalnym zadaniem będzie nakręcenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Projekt będzie realizowany w Oddziałach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Warszawie oraz w delegaturze w Bydgoszczy.

Więcej informacji: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78343,Rekrutacja-do-III-edycji-projektu-edukacyjnego-Laczka-i-inne-miejsca-poszukiwan.html

 

do góry