Nawigacja

Leskowiec: Odnaleziono szczątki i części umundurowania

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych w okolicy szczytu Leskowiec w Beskidzie Małym (pow. suski) ujawnił szczątki ludzkie w miejscu, które było wskazywane jako domniemane miejsce pochówku członka partyzanckiego oddziału sierż. Jana Ziomkowskiego, ps. „Śmiały”, poniósł śmierć w 1946 r. i został pochowany przez kolegów w pobliżu osiedla Sadyba pod Leskowcem.

Specjaliści IPN, na podstawie informacji otrzymanych od rodziny poszukiwanego partyzanta, a także w oparciu o kwerendę archiwalną i rozpoznanie terenowe podjęli 8 lipca 2019 roku czynności mające na celu ustalenie, czy we wskazanym miejscu rzeczywiście znajdują się szczątki.

W jamie grobowej ujawniono również elementy umundurowania i wyposażenia wojskowego, a także przedmioty osobiste. Odnalezione szczątki zostaną poddane teraz identyfikacji genetycznej.

Odnalezione szczątki zostały zabezpieczone decyzją prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie i przekazane do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.

BPiI/ fot. AW/MS

do góry