Nawigacja

Odolanów: prace poszukiwawcze w miejscu pamięci

W dniach 24-26 czerwca br. specjaliści z naszego biura podjęli prace na terenie cmentarza parafialnego w Odolanowie. W tym miejscu, według wielu przekazów i wskazań miały znajdować się szczątki członków oddziału por. Jana Kempińskiego, ps. „Błysk”, którzy zginęli w obławie UB 22 października 1945 r.

Prace zostały poprzedzone kwerendą i licznymi rozmowami z mieszkańcami Odolanowa, którzy wskazywali obszar przy cmentarnym murze jako miejsce pochówku ciał kilkunastu członków oddziału „Błyska”, poległych w potyczce z bezpieką. W tym miejscu – według licznych przekazów -  już kilka dni po pochówku miały stawać znicze i krzyże, które potem potajemnie ginęły.

Na miejsce prac prowadzonych przez specjalistów naszego biura licznie przybywali mieszkańcy regionu, a także lokalnych organizacji, którzy byli bezpośrednio zainteresowani trwającymi pracami. Bez wątpienia miejsce to utrwaliło się w pamięci mieszkańców jako zbiorowa mogiła żołnierzy por. Kempińskiego.

Teren został dokładnie przebadany przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, niestety nie ujawniono w tym miejscu szczątków poszukiwanych ofiar. Zaplanowane zostały dalsze prace poszukiwawcze mające na celu ustalenie miejsca pochówku poległych jesienią 1945 roku partyzantów.

01.07.2019

tt/fot. Jacek Milczarski(IPN)

  • Odolanów_VI_2019 #1
  • Odolanów_VI_2019 #2
  • Odolanów_VI_2019 #6
  • Odolanów_VI_2019 #3
  • Odolanów_VI_2019 #5
  • Odolanów_VI_2019 #4
do góry