Nawigacja

Prace poszukiwawcze w Lesie Turzańskim

Dnia 9 października 2017 roku specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji rozpoczęli prace poszukiwawcze w Lesie Turzańskim, w województwie podkarpackim. Las jest miejscem egzekucji i ukrycia ciał ofiar obozu NKWD w Trzebusce. Obóz ten funkcjonował od sierpnia do listopada 1944 r. Ocenia się, że przeszło przez niego około 2,5 tysiąca więźniów. Ok. 10% z nich zostało straconych w okolicznych lasach. Podstawą egzekucji miały być wyroki Wojennego Trybunału I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Wkrótce po opuszczeniu tego terenu przez NKWD cześć grobów została odkryta przez żołnierzy AK-NOW, za sprawą których nagłośniono sprawę. W latach 80. o miejsce pamięci i bezimienne groby upomnieli się działacze "Solidarności", zaś w 1990 r. ekshumowano tu 17 szkieletów, wśród których zidentyfikowano trzech żołnierzy AK z placówki w Ropczycach. Prace poszukiwawcze wspierają żołnierze 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska.

do góry