Nawigacja

Łotwa - prace sondażowe w okolicach Dyneburga

W dniach od 5 do 14 października 2021 r., pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace sondażowe w kilku lokalizacjach w okolicach Dyneburga na Łotwie. Celem badań była weryfikacja miejsc, w których  miały znajdować się mogiły polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920 w trakcie Kampanii Łatgalskiej.

Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie Łotwy. Jest to kolejny kraj poza granicami Rzeczypospolitej, dokąd udał się zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, aby „Powrócić po Swoich”. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy archiwalnej w oparciu min. o dokumenty archiwalne z lat 30-tych XX wieku przebadano trzy miejsca. Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Liel Kokini pod alejką poszukiwano szczątków żołnierzy 6 pułku piechoty legionów poległych 4 stycznia 1920 roku. Byli to starszy  legionista Piotr Krawczyk i starszy legionista Bolesław Włodoch. W miejscowości Gribustu (Grybusty), pomiędzy drogą, a miejscowym cmentarzem parafialnym miały spoczywać szczątki dwóch Polaków: plutonowego Jana Kisielewskiego i jednego legionisty o nieustalonej tożsamości. Obaj  żołnierze służyli w 1 pułku piechoty legionów i polegli 6 stycznia 1920 roku. Na przedpolach Dyneburga, w miejscowości Laucase (Niderkuny) poszukiwano 6 poległych, w tym jednego żołnierza o znanych personaliach - legionistę Stanisława Idasiaka, który na skutek  postrzału w pierś i głowę zmarł 1 września 1919 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac nie ujawniono szczątków poszukiwanych żołnierzy. Uzyskane wyniki badań archeologicznych będą podstawą do kolejnego etapu badań historycznych i terenowych.

do góry