Nawigacja

Prace poszukiwawcze na terenie Ukrainy

W dniach 19 - 26  listopada 2019 r., zespół Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamieci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze we Lwowie (dzielnica Zboiska) na Ukrainie (okręg lwowski). Celem przeprowadzonych prac sondażowych było ustalenie, czy na badanym terenie dawnego cmentarz znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa.

W ich wyniku zlokalizowano zbiorową mogiłę, w której spoczywają polscy żołnierze września 1939 roku, o czym świadczą licznie odnalezione przedmioty (elementy odzieży, umundurowania, fragmenty masek przeciwgazowych, pasów wojskowych, a także guzików, monet i innych przedmiotów).

Prace przeprowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN i Towarzystwo „Ukraińska Pamięć" odbyły się w atmosferze merytorycznej współpracy z władzami obwodu i miasta Lwowa, przy wsparciu przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz polskiej dyplomacji w Kijowie i Lwowie.

Zboiska to jedno z kilkunastu miejsc w których należy przeprowadzić ekshumacje zawartych we wniosku złożonym na ręce władz Ukrainy przez Instytut Pamięci Narodowej.

do góry