Nawigacja

Wydział Kresowy zakończył prace na Litwie

8 września 2019 r., specjaliści z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamieci Narodowej zakończyli tegoroczny etap prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych na Litwie.

Prace poszukiwawcze prowadzono w  Wilnie, Migunach i Raubiszkach. Zrealizowano również zadania wytyczone w ramach kontynuacji prowadzonych dotychczas projektów - rekonesansu terenowego, dokumentacji oraz poszukiwania kolejnych miejsc gdzie pochowano polskich żołnierzy i obywateli II RP poległych bądź zamordowanych na Wileńszczyźnie. Udało się dotrzeć, zlokalizować i udokumentować kolejne takie miejsca.

W Ejszyszkach i Balingródku odbyły się także dwa uroczyste pogrzeby. Na miejscowych cmentarzach spoczęły szczątki polskich żołnierzy i obywateli ekshumowane w 2018 roku. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę i okazaną pomoc pani prof. dr Ilonie Vaškevičiūtė. 

W prowadzonych pracach pracownikom Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, którym pragniemy podziękować za współpracę.

do góry